Thanh niên Mỏ Cày Nam với phong trào “Đồng khởi khởi nghiệp”

Hưởng ứng chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” do Tỉnh ủy phát động, Huyện Đoàn Mỏ Cày Nam đã tích cực tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tại địa phương, góp phần gợi mở nhiều ý tưởng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Qua chương trình, Huyện Đoàn […]

Xem thêm