Mời tham gia lớp tấp huấn “Nhãn mác, bao bì trong thương hiệu sản phẩm”

Mời tham gia lớp tấp huấn “Nhãn  mác, bao bì trong thương hiệu sản phẩm" Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh    Thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại năm 2016; Nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh […]

Xem thêm