Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Khởi Nghiệp Bến Tre

Tăng cường nguồn lực thực hiện chương trình
Đến nay, sau 3 tháng triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt và xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp” đã đạt những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Về vấn đề này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp Phan Văn Mãi cho biết:

– Thứ nhất, nhận thức của đa số cán bộ và sự đồng tình hưởng ứng của doanh nghiệp, nhân dân đối với chương trình bước đầu có chuyển biến tích cực. Thứ hai, cấp tỉnh và huyện đã hoàn thiện kế hoạch, tổ chức bộ máy triển khai chương trình. Thứ ba, bước đầu đã kết nối với chương trình Quốc gia khởi nghiệp và một số đơn vị khởi nghiệp ngoài tỉnh. Thứ tư, đang hoàn thiện bộ chính sách, tài liệu tuyên truyền về chương trình và giáo trình khởi nghiệp giảng dạy trong trường học. Thứ năm, đã triển khai Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững; Tỉnh Đoàn đã tổ chức 3 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp; ngành ngân hàng cũng cam kết dành 500 tỷ đồng (năm 2016) với lãi suất ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp.

Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi ra mắt Câu lạc bộ “Hạt giống Xứ Dừa”. Ảnh: C. Trúc

Đến nay, đã thành lập được 2 doanh nghiệp khởi nghiệp, 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp theo chương trình và đang thẩm định 6 hồ sơ gửi đến Quỹ Đầu tư khởi nghiệp. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm Tư vấn khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp đi vào hoạt động trong tháng 9-2016.

Nhìn chung, đã có sự chuyển động bước đầu trong nhận thức và hành động của các ngành, các cấp, trong cán bộ đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân; bước đầu có sự kết nối với các nguồn lực ngoài tỉnh; nhờ vậy, mới có những kết quả như đã nêu trên. Tuy nhiên, cần có sự vào cuộc đồng bộ và chuyển biến mạnh mẽ hơn để chương trình có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Chia sẻ thêm về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp để chương trình được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh: Chương trình nhận được sự đồng tình của nhân dân và doanh nghiệp; phù hợp với phong trào khởi nghiệp chung của cả nước; được sự hỗ trợ của các cơ quan, viện, trường và doanh nghiệp lớn ở Trung ương và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, đây là nội dung mới, trong khi sự hiểu biết và vào cuộc của các ngành, các cấp còn hạn chế, tâm lý e dè từ phía doanh nghiệp, người dân vẫn còn phổ biến; chính sách cho khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp còn rời rạc, các doanh nghiệp chưa nắm hết; nguồn lực của tỉnh hạn chế.

Thời gian tới, cần triển khai chương trình đồng bộ hơn đến các ngành, các cấp theo hướng xác định rõ nhiệm vụ của từng ngành, từng người. Hoàn thiện hệ thống chính sách và bộ tài liệu truyền thông khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tập trung công tác truyền thông, chú ý các đối tượng ưu tiên như doanh nghiệp, thanh niên, sinh viên.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Ưu tiên phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý hành chính và hoạt động doanh nghiệp.

Tăng cường nguồn lực cho chương trình trên cơ sở tập trung các nguồn lực hiện có, đồng thời mở rộng kết nối với các nguồn lực bên ngoài. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, doanh nghiệp. Thiết lập các kênh thông tin đánh giá về kết quả triển khai chương trình; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.

Cẩm Trúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *